Information

Det har været nødvendigt at sætte den variable takst på fjernvarme op fra 534,75 kr, pr. MWh til 731,25 kr pr. MWH (priser incl moms) i 2023 af følgende hovedårsager:

  • Varmeprisen fra Herningværket stiger i hovedsagen på grund af højere priser på flis
  • Stigning i produktionsomkostninger (drift af pumper mv.) i Sunds grundet stærkt stigende priser på el
  • Planlagt egenproduktion af varme (primært på gas) i Sunds op til 12 uger i sommerperioden da Herningværket tages ud af drift til eftersyn og reparation.

    Driftsledelse og bestyrelse vil løbende vurdere udviklingen i ovennævnte faktorer og korrigere varmeprisen i 2023 i overensstemmelse hermed. Det er desuden bestyrelsens forventning, at varmeprisen for 2024 vil falde igen da der ikke forudses behov for en så stor egenproduktion af varme som tilfældet er i 2023.