Indefrysningsordningen

Hvad betyder den for dig?

Den nye indefrysningsordning giver dig mulighed for at udskyde (indefryse) en del af elregningen for din husstand eller din virksomhed.

Der kan indefryses, det beløb der ligger på over 80 øre pr. kWh (den rene elpris).

Ordningen er blevet indført med kort varsel og der arbejdes på højtryk for at få alle de tekniske detaljer på plads, så du kan tilmelde dig.

Sådan fungerer ordningen

Indfrysningsordningen kommer til at fungerer som et lån, hvor du afdrager til dit energiselskab med en rente, der er fastsat af staten. Det er en helt frivillig ordning, og den er midlertidig. Renten for sat til 2 % pr. år for private, og 4,4 % pr. år for erhverv.

Det kommer til at koste et gebyr på 260 kr. at tilmelde sig. Det vil kun være muligt at indefryse regninger, du ikke allerede har betalt, og du skal tilmelde dig via dit lokale selskab på kundeportalen.

Mere information

Du kan læse mere om indefrysningsordningen på Borger.dk.

Se også Vilkår for indefrysningsordning.

Dit lokale selskab står for kontakten

Tilmeldingen kommer til at foregå via dit lokale elhandelsselskab. Du kan tilmelde dig ordningen gennem vores kundeportal. Det er muligt at tilmelde sig ordningen fra mandag d. 21. november 2022.

Du kan kontakte Sunds Forsyning på info@sundsforsyning.dk eller 97 14 14 14.