Ny ellovgivning pr. 1. april 2016

Nye regler gælder for alle elkunder i Danmark

For at gøre elmarkedet mere gennemskueligt for forbrugerne har Folketinget besluttet, at alle elkunder i Danmark skal have én samlet regning fra elleverandøren. Det betyder, at det nu er dit elhandelsselskab, der også opkræver dig for transporten af strøm og elafgiften til staten.

Før og efter den 1. april 2016

Indtil ændringen den 1. april 2016 havde kunden to kundeforhold – et til sin elleverandør og et til sit netselskab. Hvis el-kunden har valgt en elleverandør (f.eks. Sunds Elhandel) fra samme koncern som kundens netselskab (f.eks. Sunds Net) modtager el-kunden normalt kun en samlet regning.

Bemærk: Du vil også fremadrettet blive faktureret for varmeforbrug, vandforbrug sammen med elforbruget, hvis du er el-kunde hos Sunds Elhandel.

Forsynings- og leveringspligt

Forsyningspligten er blevet erstattet med en leveringspligt til ”husholdningskunder”, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal el-kunden foretage et aktivt valg af elleverandør. Køb af el skal derfor betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.

El-kundernes fordele

For el-kunderne er det blevet mere overskueligt, fordi de nu kun får tilsendt en samlet elregning, som indeholder betaling for el, netydelser og afgiften til staten. Til gengæld skal alle el-kunder foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre sig elforsyning. Elleverandøren (f.eks Sunds Elhandel) er den primære kontakt for el-kunderne, og elleverandøren fakturerer el-kunden for alt vedrørende elforbruget. 

Energistyrelsens hjemmeside kan du læse om dine rettigheder som elkunde.