Afregning af solcelleanlæg

Der er kommet nye regler i november 2012 vedr. solcelleanlæggene. Dette medfører, at anlæggene skal timeafregnes.

Du kan læse mere omkring flexafregning for solcelleejere her på siden.

Tilslutning af solcelleanlæg

Ved tilslutning af solcelleanlæg opkræver Sunds Net et tilslutningsbidrag på kr. 1.000,- + 25% moms.

Dette er gældende pr. 1. juni 2012.

Dette dækker udskiftning af elmåler eller eventuel omkodning af måler samt oprettelse ved Energinet.dk og ekstra opgørelse i forbindelse med overgang til anden afregningsart.

Se yderligere retningslinjer for tilslutning af solcelleanlæg på Energinet.dk.