Tilmelding

For tilmelding af fjernvarmeinstallation udfyldes blanketten og den sendes til info@svv.dk eller til:

Sunds Vand og Varme
Teglgårdvej 7A
7451 Sunds

Det er en autoriseret VVS-installatør, der skal sørge for tilmeldingen.

Priser

Priserne er gældende fra 1. januar 2019.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag pr. installation
Ekskl. moms
Inkl. moms
Parcel-, kæde-/rækkehuse
kr. 10.000,-
kr. 12.500,-
Etageboliger
kr. 7.900,-
kr. 9.875,-
Erhvervs- og industriejendomme
Efter tilbud
Efter tilbud

Byggemodningsbidrag

Beregnes ud fra de faktiske omkostninger. Som udgangspunkt skal der udarbejdes et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven. Bidraget betales af udstykkeren inden arbejdes påbegyndes.

Andre omkostninger

Ekskl. moms
Inkl. moms
Ekstra afregningsmåler
kr. 2.000,-
kr. 2.500,-
Midlertidig opsætning af batterimåler
kr. 500,-
kr. 625,-
Boring for indføring
kr. 850,-
kr. 1.062,50
Demontering af stikledning ved framelding
Efter regning