Navnet Sunds Vand- og Varmeværk blev til, da Sunds Vandværk og Sunds Varmeværk fusionerede i 2003.

Sunds Vandværk forsyner godt 2.000 husstande med rent og frisk drikkevand.

Sunds Varmeværk forsyner godt 1600 forbrugere med stabil og sikker fjernvarme.

Varmen bliver primært købt fra Herningværket. Er Herningværket lukket ned eller ikke kan følge med varmeforbruget, kører vi fra egne værker, som pt. primært anvender gas.

Sunds Varmeværks historie

Sunds Varmeværk er stiftet i juli 1961.

Den første bestyrelse bestod af:

  • Frede Voetmann, formand (murermester)
  • Holger Gislesen (VVS-installatør)
  • Johannes Andersen (el-installatør)
  • Karl Jensen (værkfører)
  • Aage Fløjgaard (murermester)

Værket blev opført i 1961 på Teglgårdvej 7A, hvor det stadig har til huse og hvor administrationen er.

I 1979 opførtes det nye varmeværk på Linåvej. Værket var klar til ibrugtagning den 24. april 1979.

Sunds Vandværks historie

Sunds Vandværk er stiftet den 31. juli 1935.

Den første bestyrelse bestod af:

  • Marius Jensen, formand (købmand/fabrikant)
  • Th. Nyvig, kasserer (landpostbud)
  • Karsten Tholstrup (slagtermester)
  • Jeppe Kristensen
  • Aksel Skovgaard (murer)

Første vandværksbygning opførtes på et hjørne af Sunds Hovedgade og Teglgårdvej, der hvor indgangen fra Teglgårdvej til det nuværende Møllekrogen befinder sig nu. Bygningen blev opført af firmaet Ladegaard og Co., Odder.

I 1959 blev der bygget et nyt vandværk på den modsatte side af Teglgårdvej, lige bag det nuværende varmeværk.

I 1980 opførtes det nuværende vandværk på Thorupvej 21A og i 1990 byggedes der et filtertårn.

Den 16. februar 2000 tilkøbtes et areal på 6 ha og 2.167 m² på Thorupvej 27A til sikring af fremtidig kildeplads.

1. april 2003 fusionerede Sunds Vandværk med Sunds Varmeværk, hvorefter navnet blev Sunds Vand og Varmeværk A.m.b.A