Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 9. maj 2019 og konstitueret på bestyrelsesmødet samme dag, ser således ud:

Formand
Stig Østergaard Nielsen
Næstformand
Erik Mikkelsen
Aksel Beckneir
Hanne Holmslykke
Willy Foldager
Suppleant
Gunnar Christensen
Suppleant
Ulrik Damholt