Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 5. maj 2022 og konstitueret på bestyrelsesmødet samme dag, ser således ud:

Formand
Stig Østergaard Nielsen
Næstformand
Erik Mikkelsen
Finn Mølgaard
Hanne Holmslykke
Willy Foldager
Suppleant
Michael Krejbjerg
Suppleant
Ulrik Damholt