Har du haft et stort, utilsigtet, skjult og identificeret vandforbrug
fra en installation?

Så har du mulighed for at søge om refusion. Hent refusionsskemaet, udfyld det og send det til vand@sundsforsyning.dk eller:

Sunds Vand og Varme
Teglgårdvej 7A
7451 Sunds

For at kunne få bevilget refusion, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Installationen skal kunne leve op til gældende lovgivning
 • Der skal være tale om et utilsigtet, skjult og identificeret vandforbrug
 • Der skal være foretaget foranstaltninger som forsøg på at stoppe vandforbruget
 • Vandforbruget må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt
 • Ejere skal ved en eventuel godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere
 • Du skal fremsende dokumentation fra en autoriseret VVS-installatør med beskrivelse af vandforbruget og udbedringen, samt en kopi af betalt faktura til VVS-firmaet
 • Du skal beskrive hændelsesforløbet af sagen skriftligt til Sunds Vand og Varme
 • Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, som ligger udover ejendommens normale vandforbrug, tillagt en selvrisiko
 • Der ydes kun refusion for en periode på 1 kalenderår, fra det tidspunkt rørbruddet konstateres

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 • Utæt toilet
 • Utætheder, hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f. eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
 • Slanger til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Utætheder, hvor ejeren ikke foretager sig noget, efter Sunds Vand og Varme har meddelt et overforbrug
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs haner, evt. med slange
 • Swimmingpools m.m.

Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og væg
 • Rør i jord under bygninger