Sunds Forsyning blev etableret den 1. juni 2018. Sunds Forsyning består af et netselskab (el), et elhandelsselskab, et vandværk samt en varmeforsyning.

De fire selskaber refererer til to selvstændige bestyrelser. Samtlige selskaber afholder årlig generalforsamling på samme dato og sted.

Fundamentet for Sunds Forsyning bygger på et ønske om en lokal forankring af forsyningsopgaverne med henblik på at kunne tilbyde nærhed og god, hurtig og effektiv service samt rådgivning. Sunds Forsyning tilbyder én fælles forsyningsindgang/portal og Sunds Forsyning leverer én samlet årsafregning til forbrugeren.

Der er for tiden 4 medarbejdere tilknyttet Sunds Forsyning.

Direktion

Til varetagelse af den overordnede ledelse af Sunds Forsyning er etableret en direktion bestående af formænd og næstformænd for forsyningsarternes bestyrelser. Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af strategier, politikker og retningslinjer for Sunds Forsyning. Direktionen godkender samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere for Sunds Forsyning. Direktionen er desuden ansvarlig for presse samt ekstern kommunikation i forhold til samarbejdet vedrørende Sunds Forsyning.

Driftsråd

Der er nedsat et driftsråd for Sunds Forsyning som består af de to bestyrelsesformænd samt driftsleder og arbejdsleder. Driftsrådet drøfter personaleforhold, driftsoptimering, driftsaftaler, ressourcespørgsmål, arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed.

Igangværende/kommende projekter

  • Etablering af fjernaflæste målere for samtlige forsyningsarter (under afslutning)
  • Opbygning af en webportal for Sunds Forsyning (under afslutning)
  • Etablering af forsyning til et større antal nye boliger under opførsel i Sunds